Sauna

Image

Sauna


Relaks w połączeniu z leczniczym działaniem promieniowania podczerwonego to właśnie to, co oferuje sauna infrared. Ciepło, któe ogrzewa tkanki i organy wewnętrzne zwiększa przepływ krwi i częstotliwość akcji serca. Napięcie mięśni spada, a rozgrzane i rozluźione mięśnie regenerują się szybciej. Szybsze krążenie krwi ułatwia wydalanie zanieczyszczeń. Ponieważ sauna infrared jest sauną suchą, o niskiej temperaturze powietrza (40ー-70ーC), przebywanie w niej nie jest uciążliwe i zapewnia komfort, zwółaszcza po długotrwałym wysiłku. Sauna infrared jest także rozwiązaniem dla osób, dla któych korzystanie z tradycyjnej sauny jest niemożliwe lub utrudnione, mięzy innymi dla osób z problemami skónymi (pękające naczynka), nadciśnieniem czy chorobami serca. Zaleca się jednak, aby osoby z problemami zdrowotnymi używały sauny infrared (jak i każdej innej) po konsultacjach z lekarzem.
 
Naukowcy dowiedli, iż nagrzewanie promieniami podczerwonymi przynosi rezultaty lecznicze w różnych dolegliwościach i jednostkach chorobowych:
Łagodzi ból różnego pochodzenia m.in.:
 1. bóle pleców wywołane stresem, przemęczeniem, reumatyzmem, chorobą zwyrodnieniową,
 2. bóle stawów spowodowane intensywnym wysiłkiem, urazami i uszkodzeniem tkanek miękkich, chorobą reumatyczną, zwyrodnieniową, rwą kulszową,
 3. bóle menstruacyjne wywołane skurczem narządów rodnych,
 4. bóle towarzyszące oparzeniom, owrzodzeniem, porażeniu nerwu twarzowego,
 5. bóle pochodzenia zapalnego, niedokrwiennego i nerwobóle.
 6. Zwiększa rozciągliwość tkanek kolagenowych:
Tkanki ogrzane do 45ºC i następnie rozciągnięte wykazują nieelastyczne trwałe wydłużenie o ok. 0,5-0,9%, które pozostaje po usunięciu rozciągania, a które nie występuje w tych samych tkankach, kiedy są rozciągane przy normalnej temperaturze tkanek. Tak więc, 20 sesji rozciągania może spowodować 10-18% zwiększenie długości tkanek w ten sposób ogrzanych i rozciągniętych. Efekt ten jest szczególnie cenny w pracy z więzadłami, torebkami stawowymi, ścięgnami, powięziami i błoną maziową, które zbliznowaciały, zgrubiały lub skurczyły się.
Bezpośrednio zmniejsza sztywność stawów.
Wystąpiło 20% zmniejszenie sztywności w temp. 45ºC w porównaniu z 33ºC w reumatyzmie stawów palcowych, odpowiadające doskonale zarówno subiektywnej jak i obiektywnej obserwacji sztywności. Każdy zesztywniały staw i zgrubiałe tkanki łączące winny reagować w podobny sposób.
Coraz częściej stosowany jest w terapii nowotworowej.
Jest to nowa i eksperymentalna procedura. Jest bardzo obiecujące w niektórych przypadkach, jeśli jest właściwie stosowane. Naukowcy amerykańscy wolą ostrożne monitorowanie temperatury guza.
Zwiększa przepływ krwi
Ogrzewanie mięśni wytwarza zwiększony poziom przepływu krwi, podobny do tego, jaki powstaje podczas ćwiczeń. Wzrost temperatury powoduje zwiększony przepływ krwi i rozszerzenie bezpośrednio naczyń włosowatych, tętniczek i żył, prawdopodobnie w wyniku bezpośredniego działania na ich mięśni gładkie.
U trata masy ciała
Po pierwsze poprzez pocenie się i zużycie energii koniecznej do produkcji potu, i następnie poprzez bezpośrednie wydalanie tłuszczu.
Przyśpiesza leczenie wielu chorób m.in. takich jak:
 1. uszkodzenie tkanek miękkich,
 2. porażenie nerwu twarzowego,
 3. rwa kulszowa,
 4. zapalenie stawów ostre i chroniczne,
 5. dnawe zapalenie stawów,
 6. reumatoidalne zapalenie stawów (reumatyzm),
 7. oparzenia, złagodzenie bólu i przyspieszenie czasu zdrowienia, przy mniejszych bliznach
 8. niedociśnienie,
 9. zrosty pooperacyjne, leczenie za pomocą podczerwieni było tak pomyślne, że pobyt w szpitalu został skrócony o 25%
 10. skurcze i ból menstruacyjny,
 11. bóle pochodzenia zapalnego, niedokrwiennego i nerwobóle,
 12. choroby przewężenia układu obwodowego,
 13. owrzodzenia nóg i odleżyny,
 14. hemoroidy,
 15. cukrzyca,
 16. żylaki,
 17. skurcze mięśni o podłożu szkieletowym, stawowym lub neuropatologicznym,
 18. menopauza
Niweluje negatywne skutki stresu tj.:
 1. zmęczenie,
 2. napięcie nerwowe,
 3. złe samopoczucie,
 4. apatię,
 5. działa antydepresyjnie.
 6. Poprawia wygląd skóry, przez co zalecane jest w:
 7. chorobach, profilaktyce i terapii cellulitisu,
 8. chorobach skóry tj. grzybice, pokrzywka, wypryski, łuszczyca, trądzik,
 9. bliznowcach,
 10. oparzeniach,
 11. odleżynach,
 12. oparzenia, złagodzenie bólu i przyspieszenie czasu zdrowienia, przy mniejszych bliznach.
 13. porażenie nerwu twarzowegoi innych dolegliwościach skórnych.
Nie zaleca się stosowania nagrzewania dogłębnego w następujących schorzeniach:
 1. niedoczynność nadnercza,
 2. układowy liszaj rumieniowaty,
 3. stwardnienie rozsiane,
 4. ostry uraz stawu (do 48 godzin od urazu lub po ustąpieniu zaczerwienienia, gorąca i opuchlizny),
 5. hemofilia lub skłonność do krwotoków,
 6. ciąża
 7. Szczególną ostrożność w stosowaniu nagrzewania dogłębnego należy zachować przy implantach chirurgicznych, wszczepach silikonowych i przyjmowaniu preparatów farmakologicznych, w tym także różnego rodzaju maści, żeli i kremów leczniczych. Zawsze po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym!
 

REGULAMIN CSR MANHATTAN

 
 
 1. Postanowienia ogólne.
 
 1. Warunkiem korzystania z oferty CSR Manhattan jest zakup biletu/karnetu, który jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, wyjątek stanowią karnety firmowe oraz karnety „za kort”.
 3. Zakup biletu/karnetu jest jednoznaczny z oświadczeniem Klienta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach oraz o udziale w nich na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 5. Klienci korzystający z pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do CSR Manhattan zobowiązani są do użytkowania ich w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Za zniszczenia i wyrządzone szkody Klienci ponoszą odpowiedzialność materialną.
 6. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. Personel CSR Manhattan nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klient Centrum powinien zasięgnąć porady specjalisty przed przystąpieniem do zajęć.
 8. W przypadku złego samopoczucia uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia oraz bezwzględnie przerwać trening.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren CSR Manhattan napojów alkoholowych, środków odurzających, sterydów i narkotyków oraz palenia papierosów. Zakupione w recepcji napoje alkoholowe można spożywać w wyznaczonych do tego miejscach. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą uczestniczyć w zajęciach i nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 10. Na terenie CSR Manhattan zabrania się wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku, handlu i akwizycji oraz wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych) oraz rowerów.
 11. W przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa lub naruszenia niniejszego regulaminu czy też ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych CSR Manhattan zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z zajęć.
 12. CSR Manhattan nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki zaistniałe na terenie CSR Manhattan, niezwiązane ściśle z działalnością Centrum.
 13. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na podanie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz utrwalanie własnego wizerunku podczas nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych w trakcie zajęć oraz ich publikację w celach reklamowych na stronie internetowej CSR Manhattan oraz na Facebook.com.
 14. CSR Manhattan nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu.
 15. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie niniejszego regulaminu jest instruktor prowadzący dane zajęcia. Jest on upoważniony do ostatecznej interpretacji postanowień regulaminu i podejmowania decyzji dotyczących osób, które ich nie respektują.
 16. CSR Manhattan zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu i cennika.
 1. Postanowienia szczegółowe

 1. W saunie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.
 2. W saunie należy siadać na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 3. Z sauny NIE mogą korzystać osoby:
  a) których stan zdrowia stanowi przeciwwskazania do korzystania z zabiegów (zaleca się konsultacje u swojego lekarza),
  b) bezpośrednio po wysiłku fizycznym,
  c) na czczo lub po zbyt obfitym posiłku,
  d)chore na tarczycę, klaustrofobię, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
  e) z gorączką,
  f) kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
  g) zmęczone i w stanie intoksykacji.
 4. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
a) załatwić potrzeby fizjologiczne,
b) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,
c) zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
d) umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
e) zdjąć obuwie.