Fitness

Zespół

Image

STREFA FITNESS

Aby zapewnić Paniom wysoki poziom usług, komfort i bezpieczeństwo, wprowadzamy zróżnicowany program zajęć fitness. Każda z Pań znajdzie coś dla siebie, zarówno na poziomie początkującym jak i zaawansowanym. W naszej ofercie znajdują się zajęcia fitness każdego typu: formy wytrzymałościowe, taneczne, wzmacniające, mieszane oraz prozdrowotne/body&mind.
O jakości klubu, poza nowocześnie przygotowanym i wyposażonym obiektem, świadczy także zatrudniona w nim profesjonalna kadra. W Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Manhattan zespół tworzą wykwalifikowani trenerzy, instruktorzy a przede wszystkim pasjonaci aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

 

OPISY ZAJĘĆ FITNESS
 
TURBO SPALANIE – Odchudzający Trening Interwałowy
To własny program zajęć odchudzających,metodą treningu interwałowego, bazującą na zmiennej intensywności ćwiczeń dynamicznych i statycznych. Forma treningu łączy na przemian prosty układ choreograficzny, zawierający kroki typu LOW (stały kontakt jednej stopy z podłożem) z sekwencją różnego rodzaju ćwiczeń w parterze o charakterze statycznym (obciążenie: własnym ciężarem ciała, hantlami, taśmami treningowymi Thera Band).

Głównym celem zajęć jest efektywne spalanie tkanki tłuszczowej, usprawnianie układu sercowo - naczyniowego oraz poprawienie kondycji i koordynacji ruchowej ciała. Wybrane ćwiczenia typu LOW (bez fazy lotu i dynamicznych naskoków) są ukierunkowane na odciążenie układu kostno - stawowego, zwiększenie gibkości i elastyczności organizmu. Różnorodność formy treningu sprawia, że polecany jest on dla bardzo szerokiej grupy osób w dowolnym wieku, z mniejszą lub większą nadwagą, a także lordozą i skoliozą typu II.  

 

FIT FORMA
Celem zajęć jest kształtowanie siły i wytrzymałości mięśni oraz modelowanie sylwetki. Moduł oparty o ćwiczenia ogólnorozwojowe, traktujący organizm w sposób holistyczny. Wzmacniają, kształtują, wysmuklają, rozciągają. Zajęcia rozpoczynają się intensywną rozgrzewką, płynnie przechodzącą do procesu kształtowania całego ciała. Odbywają się (opcjonalnie) przy użyciu różnego rodzaju sprzętu zwiększającego opór.
Mogą wziąć w nich udział wszystkie osoby, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom skóra staje się lepiej ukrwiona i napięta,
co pomaga walczyć z rozstępami i cellulitem. Zajęcia Fit Forma są świetną formą ruchu dla kobiet, które chcą wrócić do formy po porodzie.
Serdecznie zapraszamy!

 

JOGA
Droga do relaksu, witalności i zdrowia człowieka. Zajęcia jogi adresowane są dla wszystkich którzy chcą poprawić lub utrzymać swoje zdrowie na dobrym poziomie, szczególnie posiąść umiejętność skutecznej "walki" z codziennym stresem - relaksowania się. Jej celem jest odnowa, a nawet pomnażanie sił psychofizycznych.
Bezpieczne ćwiczenia fizyczne mogą w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy kondycji i funkcjonowania osób ćwiczących, a przede wszystkim spowolnić procesy starzenia. Dalekowschodni system ćwiczeń w nowoczesnej formie. Ćwiczący uwalnia się od napięć, zaczyna odczuwać odprężenie i przypływ energii.
Jest to bardzo bezpieczna forma zajęć. Pozycje jogi zwane "asanami" wzmacniają ciało, zwiększają siłę, gibkość i elastyczność, wyciszają, a także pozwalają pracować nad oddechem.
Joga to doskonały trening dla każdego :)
 
 
UJĘDRNIANIE
Zależy Ci na ujędrnieniu i wymodelowaniu swojego ciała? W trakcie zajęć wykonywane są różne sekwencje ćwiczeń modelujących wszystkie partie ciała z wykorzystaniem sprzętu (hantle, stepy, gumy) jak i z wykorzystaniem tylko własnego ciężaru, dzięki czemu każdy uczestnik może dobierać obciążenie do swoich możliwości. Zajęcia mają na celu wymodelowanie sylwetki z uwzględnieniem najbardziej problematycznych stref - brzuch, uda, ramiona i pośladki :)
 
STREET DANCE - to zajęcia podczas których przeniesiesz się w świat magii tańca, elementów stylu ulicznego HipHop, breakdance, house i jazz.
 
Pośladki/Uda/Brzuch
Jeśli twoim celem jest zgrabne ciało i kobieca figura, te zajęcia są właśnie dla Ciebie.
Głównym celem zajęć jest spalanie zbędnej tkanki tłuszczowej, rzeźbienie dolnych partii ciała oraz poprawa kondycji. Trening rozpoczyna się rozgrzewką z elementami cardio. Drugą część zajęć przeznaczamy na różnorodne ćwiczenia kształtujące sylwetkę i pracujemy nad poprawą ogólnej kondycji fizycznej. To trening spalający tkankę tłuszczową oraz modelujący brzuch, pośladki i uda. W trakcie zajęć wykorzystujemy różne przybory takie jak elastyczne taśmy, hantle, obciążniki na nogi, piłki oraz stepy. Jest to forma zajęć przeznaczona dla każdego, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania.
 
TAI CHI
 
Tai Chi Chuan to starochińska sztuka relaksu, medytacji i walki praktykowana współcześnie przez miliony osób na całym świecie. Równoważy ciało, oddech, energię i umysł. Tai Chi ma nieocenione walory zdrowotne i wzmacniające organizm, zauważalne zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej. Jest kluczem do uzyskania wewnętrznego spokoju oraz źródłem siły w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych.
 

REGULAMIN CSR MANHATTAN

 
 
 1. Postanowienia ogólne.
 
 1. Warunkiem korzystania z oferty CSR Manhattan jest zakup biletu/karnetu, który jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, wyjątek stanowią karnety firmowe oraz karnety „za kort”.
 3. Zakup biletu/karnetu jest jednoznaczny z oświadczeniem Klienta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach oraz o udziale w nich na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 5. Klienci korzystający z pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do CSR Manhattan zobowiązani są do użytkowania ich w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Za zniszczenia i wyrządzone szkody Klienci ponoszą odpowiedzialność materialną.
 6. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. Personel CSR Manhattan nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klient Centrum powinien zasięgnąć porady specjalisty przed przystąpieniem do zajęć.
 8. W przypadku złego samopoczucia uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia oraz bezwzględnie przerwać trening.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren CSR Manhattan napojów alkoholowych, środków odurzających, sterydów i narkotyków oraz palenia papierosów. Zakupione w recepcji napoje alkoholowe można spożywać w wyznaczonych do tego miejscach. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą uczestniczyć w zajęciach i nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 10. Na terenie CSR Manhattan zabrania się wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku, handlu i akwizycji oraz wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych) oraz rowerów.
 11. W przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa lub naruszenia niniejszego regulaminu czy też ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych CSR Manhattan zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z zajęć.
 12. CSR Manhattan nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki zaistniałe na terenie CSR Manhattan, niezwiązane ściśle z działalnością Centrum.
 13. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na podanie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz utrwalanie własnego wizerunku podczas nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych w trakcie zajęć oraz ich publikację w celach reklamowych na stronie internetowej CSR Manhattan oraz na Facebook.com.
 14. CSR Manhattan nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu.
 15. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie niniejszego regulaminu jest instruktor prowadzący dane zajęcia. Jest on upoważniony do ostatecznej interpretacji postanowień regulaminu i podejmowania decyzji dotyczących osób, które ich nie respektują.
 16. CSR Manhattan zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu i cennika.
 1. Postanowienia szczegółowe

 
 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby powyżej szesnastego roku życia bądź z pełnoletnim opiekunem.
 2. Na zajęciach obowiązuje odpowiedni strój sportowy oraz czyste obuwie zmienne. Należy zdjąć biżuterię, zegarek i inne ozdoby, zagrażające bezpieczeństwu podczas zajęć.
 3. CSR Manhattan zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku grupy nie większej niż 7 osób.
 4. Rezerwacja karnetów możliwa jest z dwutygodniowym (dla osób posiadających już karnet) lub tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Istnieje możliwość wykupienia karnetu na dowolną liczbę zajęć w miesiącu, jednak nie mniej niż cztery. Poniżej czterech wejść obowiązuje cena za wejście jednorazowe wg cennika.
 6. Opłata za karnet należna i płatna jest najpóźniej na pierwszych zarezerwowanych zajęciach w okresie rozliczeniowym, jakim jest miesiąc kalendarzowy.
 7. Rezerwacja niewykupiona na pierwszych zajęciach karnetowych zostaje anulowana.
 8. W przypadku nieobecności na zajęciach osoby posiadające karnet zobowiązane są do telefonicznego lub osobistego powiadomienia CSR Manhattan o nieobecności najpóźniej do godz. 15.00 w dniu zajęć. W innym wypadku tracą możliwość odrobienia tych zajęć.
 9. Odrabianie zajęć odbywa się według następujących zasad:
        - odrabianie zajęć jest możliwe, pod warunkiem, że nieobecność na nich została              wcześniej zgłoszona (najpóźniej do godz. 15.00 w dniu zajęć),
        - odrabianie zajęć jest możliwe tylko w grupach, w których są wolne miejsca, przy            czym miejsce to należy wcześniej zarezerwować,
        - nie ma możliwości odrabiania zajęć w grupach, które są pełne – uczestnik musi              liczyć się z tym, że przy braku miejsc może nie mieć możliwości odrobienia zajęć,
        - miejsce na zajęciach zarezerwowane celem odrobienia innych zajęć przepada               bez możliwości odrabiania, jeśli uczestnik zajęć na nie nie przyjdzie,
         - niewykorzystane zajęcia przepadają każdorazowo wraz z końcem ważności                  karnetu.